Andmekaitse

Me austame iga dateblaster veebisaidil registreeruva või seda külastava ja/või meie poolt dateblaster veebisaidi kaudu pakutavaid teenuseid („dateblaster teenused“) kasutava isiku privaatsust ning püüdleme turvalise internetikogemuse tagamise poole.


1 KÄESOLEVA DEKLARATSIOONI EESMÄRK

Käesolev andmekaitsedeklaratsioon selgitab meie lähenemist kõigi isikuandmete käsitsemisele, mida Te meile seoses Teiepoolse dateblaster teenuste kasutamisega kasutada anda võite (või mida võidakse Teie kohta koguda). Lisaks on käesolevas deklaratsioonis toodud Teie õigused, mis Teil on seoses Teie isikuandmete töötlemisega dateblaster poolt. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.


2 KES ME OLEME JA MIDA ME TEEME

dateblaster teenust käitab Dateblaster AG („dateblaster“). Selle ettevõtte peamised tegevusalad sisaldavad interneti kohtingusaitide, mis võimaldavad kasutajatel luua oma kohtinguprofiili ning võtta ühendust teiste platvormi või muude meie poolt käitatavate platvormide kasutajatega, võrgustiku keskse platvormi käitamist. Palun pange tähele, et Teie poolt saidil juhuslikkohting.com koostatud kohtamisprofiil on ligipääsetav ka meie täiendavate platvormide kasutajatele. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.


3 KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA?

Kui teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta või soovite kasutada oma õigusi, võtke meiega ühendust. Selleks võite igal ajal kontakteeruda otse operaatoriga, näiteks posti teel, aadress on leitav impressumist. Lisaks sellele on teie jaoks kättesaadav ka operaatori andmekaitseametnik: advokaat Daniel Raimer, kes esindab advokaadibürood Daniel Raimer Düsseldorfis; andmekaitseametniku kontaktandmed leiate tema impressumist. Operaatori esindaja EL-is on pr. Düsseldorfis, Saksamaal. Esindajaga saab ühendust otse e-posti teel ja lisaks on ta EL kontaktisik GDPR-i alusel isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes. Juhime tähelepanu, et esindaja ja tema kontaktisik on kättesaadavad ainult GDPR-iga seotud küsimuste puhul. Kõiki muid päringuid (nt tühistamised, tagasiside toote kohta jne) EI käsitle meie esindaja; palun võtke ühendust meie klienditeenindusega e-posti support@datingcustomercare.com kaudu.


4 MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME JA MILLISEL VIISIL ME SEDA TEEME

Kogume Teie isikuandmeid peamise eesmärgiga võimaldada Teile individuaalset kogemust ning pakkuda teenuseid ja funktsioone, mis täidavad Teie vajadusi kõige tõenäolisemalt. Sel põhjusel võidakse Teie isikuandmeid koguda järgmistel viisidel:

→ Teave, mida Te meiega vabatahtlikult jagate. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.

→ Andmed, mida kogume Teiepoolse dateblaster teenuse kasutamise käigus. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.


5 KUIDAS ME ISIKUANDMEID KASUTAME

Kogume ja kasutame Teie isikuandmeid, et dateblaster teenust tõhusalt käitada ja pakkuda Teile parimat võimalikku teenust. Võime Teie isikuandmeid kasutada eriti järgmistel eesmärkidel:

→ dateblaster teenuse pakkumine. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.

→ Teenuse haldamine. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.

→ Kasutajate andmete analüüs. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.

→ Andmekogude sisemine säilitamine ja vastavus seadustele. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia

→ Turustamine kolmandate isikute poolt. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.

→ Andmete edastamine kolmandatest isikutest töötlejatele. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.

→ Andmete edastamine professionaalsetele nõustajatele ja võimalikele ostjatele. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.


6 KUIDAS ME HANGIME TEIE NÕUSOLEKU

Kui meiepoolne Teie isikuandmete kasutamine vajab Teie nõusolekut, saate oma nõusoleku meile anda järgmistel viisidel:

• vastavalt esitatud juhistele hetkel, kui me Teie isikuandmed kogume või

• teatega dateblaster-le e-posti või posti teel käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis toodud kontaktandmetele.


7 PRÄÄNIKUTE KASUTAMINE

Palun võtke teadmiseks, et dateblaster teenus võib kasutada teatud präänikuid, piksleid, majakaid, logiandmeid ja teisi tehnoloogiaid. Lisateabe saamiseks meie poolt kasutatavate präänikute ning nende käsitsemise ja kustutamise kohta lugege palun meie präänikute eeskirju.


8 LINGID KOLMANDATEST ISIKUTEST TEENUSEPAKKUJATELE JA KOLMANDATEST ISIKUTEST TEENUSEPAKKUJATE TEENUSTELE

dateblaster teenus võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele ja teenustele. Palun pange tähele, et käesolev andmekaitsedeklaratsioon ei kehti, kui kasutate linki dateblaster-lt teisele veebisaidile jõudmiseks või kolmandast isikust teenusepakkuja teenuse tellimisel. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.


9 ANDMETE EDASTAMINE VÄLJAPOOLE EMÜ-D

Hetkel eo edasta me Teie isikuandmeid väljapoole EMU-d.


10 KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME

Me säilitame Teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui tingimata vajalik:

Uudiskirjale registreerumisega seoses kogutavaid e-posti aadresse ja isikuandmeid säilitame me kuni selle saamisega nõustumise tühistamiseni.

Lepinguga seotud andmeid säilitame kuni lepingu lõpuni (sealhulgas kõigi lahtiste nõuete tasumiseni).

Muud andmed, mis on näiteks kogutud tasuta registreerumise raames, kustutame 60-päevase tegevusetuse faasi järel, kui seda pole seaduseeskirjadega teisiti ette nähtud.


11 TEIE ISIKUANDMETE KONFIDENTSIAALSUS JA TURVALISUS

Püüdleme selle poole, et säilitada Teie poolt meile esitatavaid isikuandmeid turvaliselt, ning võtame kasutusele asjakohased ettevaatusabinõud Teie isikuandmete kaitsmiseks kaotamise, väärkasutamise või muutmise eest. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.


12 LIGIPÄÄS TEIE ANDMETELE JA TEIE MUUD ÕIGUSED

Seoses meie poolt säilitatavate Teiega seotud isikuandmetega on Teil järgmised õigused:

• Teie ligipääsuõigus. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.

• Teie õigus parandamisele. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.

• Teie õigus kustutamisele. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.

• Teie õigus töötlemise piiramisele. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.

• Teie õigus andmete ülekantavusele. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.

• Teie vaidlustamisõigus. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.

• Teie õigused seoses automatiseeritud otsustusprotsesside ja profileerimisega. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.

• Teie õigus oma nõusoleku tühistamisele. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.

• Teie õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.


13 KÄESOLEVA ANDMEKAITSEDEKLARATSIOONI MUUTMINE

Jätame endale õiguse teha aeg-ajalt käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis muudatusi. Täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siia.2018. aprilli seisuga